«Студентські студії: майстерня майбутнього фахівця»

7 лют. 2024
06 лютого на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» завідувачем Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Орленко І.М. було проведено зустріч «Студентські студії: майстерня майбутнього фахівця» з майбутніми вчителями-логопедами, студентами Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського щодо навчання роботи з діагностичними методиками розвитку дитини.

06 лютого на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» завідувачем Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Орленко І.М. було проведено зустріч «Студентські студії: майстерня майбутнього фахівця»  з майбутніми вчителями-логопедами, студентами Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського  щодо навчання роботи з діагностичними методиками розвитку дитини.  Ці методики створені для визначення інтелектуального рівня розвитку дитини: Conners 3 - для дітей з СДВГ, CASD, PEP 3, діагностика дітей з РАС, методика WISC-IV або Шкала Векслера для дітей – IV видання та методика Leiter -3-, шкала продуктивності Лейтера – 3 видання. Методики спрямовані на визначення рівня інтелекту. Основна цінність методик - у їхній об’єктивності. Ця об’єктивність зумовлює складну процедуру проведення та інтерпретації даних, натомість вимагає дуже високого рівня кваліфікації людини, яка не тільки проводитиме тестування, але й буде навчати інших. Студенти отримали не тільки теоретичну частину навчання, а й на практиці спробували застосування тестових завдань, що в подальшому покращить їх діагностичну та корекційну  роботу з дітьми з ООП.