Академічна доброчесність

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок подання робіт для перевірки щодо самостійності виконання письмової роботи Для реалізації Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Академії:

 

1. Здобувач вищої освіти, науково-педагогічний, науковий, педагогічний працівник Академії подає заяву та письмову роботу в електронному вигляді.
2. Упродовж 10 днів з дня подачі матеріалів відбувається перевірка роботи. Результати перевірки оформляються у вигляді «Експертного висновку про перевірку на наявність академічного плагіату» і надаються автору.
3. Експертний висновок про перевірку на наявність академічного плагіату є підставою про допуск письмової роботи до попереднього захисту (друку) або доопрацювання.
4. Допуск до перегляду результатів перевірки усіх письмових робіт мають: ректор, проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності.

 

 

 

Співробітництво з ТОВ "ПЛАГІАТ"

 

        З метою проведення процедури перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» використовує систему StrikePlagiarism. Strikeplagiarism - це ІТ-інструмент, призначений для перевірки справжності текстових документів.

         Завданням системи є надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати кількість запозичень в уже згадуваному тексті і їх джерелах. Програма перевіряє: - фрагменти аналізованого документа, ідентичні текстам, розміщеним в порівняльній базі даних, включно з тими, котрі відмічені лапками, виносками і фрагментами, які не захищені авторським правом;

- бази даних, зібрані в рамках міжуніверситетської програми обміну базами даних, закриті репозитарії українських університетів; - бази даних, до яких входять наукові журнали, зокрема, індексовані в SCOPUS, EBSCO, SPRINGER. База створена на основі книг, статей, а також інших наукових і спеціалізованих публікацій, наданих авторами і видавцями виключно для цілей антиплагіатного аналізу. В даний час вона містить більше 3 мільйонів текстів, захищених авторським правом.