Нормативно-правова база

 

Закони України  

  • Закон України «Про освіту»: повний текст (Натисніть тут)
  • Закон «Про освіту»: формат презентації (Натисніть тут)
  • Формула розподілу освітньої субвенції на 2018 рік:формат презентації (Натисніть тут)
  • Закон України «Про загальну середню освіту» (Натисніть тут)
  • Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (Наказ МОН України №367 від 16.04.2018р.) (Натисніть тут)

 

 

 

Положення про видання наукового журналу "Наша школа: науково--практичні студії"

 

Положення про організацію виконання і захист  кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" в Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

 

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"(для здобувачів вищої освіти)

 

 

Положення про планування і облік навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників у комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

 

 

Положення про власну методичну розробку керівників і педагогічних працівників освітніх закладів Одеської обасті

 

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

 

Політика забезпечення якості  вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти  "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

 

Положення про контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників  Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про планування і облік навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласаної ради" (зі змінами). 

  

 

 

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

 

Порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

 

Положення про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про наукового керівника здобувача ступеня доктора філософії в аспірантурі (поза аспірантурою)  Комунального закладу вищої освіти  "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок організації навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про Приймальну комісію Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

 

Положення про моніторинг якості освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія непепервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про Центр забезпечення якості освіти Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» .

 

 

Положення про предментні комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

 

Положення про апеляційну комісію Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

 

Положення про фахову атестаційну комісію Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

 

Положення про порядок присвоєння навчальним і науковим виданням грифу Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок присвоєння почесного звання "Почесний професор Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам у  Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

 

 

Положення про студентське самоврядування Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок організації і проведення вступних випробувань у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про службу охорони праці Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про систему управління охороною праці у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про преміювання працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

 

АРХІВ

 

Положення про організацію виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"(для здобувачів вищої освіти, 2020 р.). 

 

 

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" (для здобувачів вищої освіти зі змінами, 2021 р.).

 

 

Положення про студентське самоврядування Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти  "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".