Нормативно-правова база

 

 

 

Закони  України

 

 

 

      Занон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

 

      Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"

 

 

 

Постанови та Ліцензійні умови

 

 

      Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 

      Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

 

      Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів

 

     

 

 

 

Департамент освіти і науки

 

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 20.02.2024р. №35-ОД "Про організацію четвертого етапу ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 20.02.2024р. №34-ОД "Про підсумки проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024»"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 14.02.2024р. №28-ОД "Про Про результати проведення ІІІ (обласного) етапу ХХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 10.01.2024р. №2-ОД "Про підсумки проведення ІІІ (ІІ) (обласного) етапу ХІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 29.12.2023р. №218-ОД "Про підсумки проведення ІІІ (ІІ) (обласного) етапу ХХІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 08.12.2023р. №194-ОД "Про підсумки ІІ етапу інтелектуальних змагань з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл Одеської області у 2023 році"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 06.12.2023р. №192-ОД "Про організацію та проведення І-ІІІ етапів XХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 06.12.2023р. №191-ОД "Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 22.11.2023р. №182-ОД "Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, установ усіх форм власності та сфер управління при Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на 2024 рік"

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 30.10.2023р. №167-ОД "Про організацію навчання вчителів початкових класів за програмою «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення» у 2023/2024 навчальному році"

 

 

 

 

Положення про міжнародну діяльність  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

 

Положення про Електронний архів (Репозитарій) КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

Положення про видання наукового журналу "Наша школа: науково--практичні студії"

 

Положення про організацію виконання і захист  кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" в Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"(для здобувачів вищої освіти)

 

Положення про планування і облік навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників у комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

 

Положення про власну методичну розробку керівників і педагогічних працівників освітніх закладів Одеської обасті

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

Політика забезпечення якості  вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти  "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників  Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про планування і облік навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласаної ради" (зі змінами). 

  

 

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

 

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософіії в Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" (нова редакція).

Порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" (зі змінами та доповненнями). 

 

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

Положення про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про наукового керівника здобувача ступеня доктора філософії в аспірантурі (поза аспірантурою)  Комунального закладу вищої освіти  "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" (зі змінами та доповненнями)

 

Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової вченої ради КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про порядок організації навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

Положення про Приймальну комісію Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про моніторинг якості освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія непепервної освіти Одеської обласної ради". 

Положення про Центр забезпечення якості освіти Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» .

 

Положення про предментні комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про апеляційну комісію Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про фахову атестаційну комісію Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про порядок присвоєння навчальним і науковим виданням грифу Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок присвоєння почесного звання "Почесний професор Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам у  Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

Положення про студентське самоврядування Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок організації і проведення вступних випробувань у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про службу охорони праці Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

Положення про систему управління охороною праці у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про преміювання працівників Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

 

 

АРХІВ

 

Порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради". 

 

Положення про наукового керівника здобувача ступеня доктора філософії в аспірантурі (поза аспірантурою)  Комунального закладу вищої освіти  "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про організацію виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"(для здобувачів вищої освіти, 2020 р.). 

 

Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" (для здобувачів вищої освіти зі змінами, 2021 р.).

 

Положення про студентське самоврядування Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти  "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради".

 

Наказ департамента освіти в науки ОДА від 30.10.2023р. №167-ОД