Правила прийому 2022 року

Правила прийому на навчання Комунального закладу вищої освіти 

"Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" у 2022 році 

 

Правила прийому на навчання Комунального закладу вищої освіти 

"Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" у 2022 році зі змінами