Науково-методична рада

 

 

 

 

 

Методичні розробки, схвалені науково-методичною радою Академії

 

Витяг з протоколу №2

засідання науково-методичної ради

«КЗВО Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

від 21 березня 2024 року

Слухали:

Про схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої освіти.

Ухвалили:

Схвалити методичні розробки педагогічних працівників:

1. Баранової Вікторії Олексіївни

2. Бондара Володимира Омеляновича

3. Борлак Домнікії Дмитрівни

4. Боровської Олени Миколаївни

5. Гук Надії Миколаївни

6. Дмитренко Катерини Анатоліївни

7. Миргородської Оксани Миколаївни

8. Домашевської Ірини Валеріївни

9. Мамалиженко Людмили Іванівни

10. Дребницької Ірини Дмитрівни

11. Іванової Олени Вікторівни

12.Керізь Алли Владиславівни

13. Єлохової Олени Сергіївни

14. Балан Олени Іванівни

15. Кобилянської Валентини Леонідівни

16. Кузнецової Лілії Григорівни

17. Кузьміної Світлани Борисівни

18. Оборіної Тетяни Володимирівни

19. Овадюк Ірини Володимирівни

20. Пастерначенко Вікторії Вікторівни

21. Пригункової Ганни Валеріївни

22. Трапезникової Светлани Сергіївни

23. Полякової Зінаїди Леонідівни

24. Стащенко Юлії Степанівни

25. Сухецької Оксани Станіславівни

26. Бондарь Олени Миколаївни

27. Ходос Наталії Анатоліївни

28. Стоянова Сергія Михайловича

 

 

 

 

 

 

 

Методичні розробки, схвалені науково-методичною радою Академії

 

Витяг з протоколу №2

засідання науково-методичної ради

«КЗВО Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

від 14 березня 2023 року

Слухали:

Про схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої освіти.

Ухвалили:

Схвалити методичні розробки педагогічних працівників:

 1. Алєксєєва Г. І.
 2. Алавацька І.І.
 3. Андрощук О.І.
 4. Апостолакі Л.С.
 5. Арабаджи Н.Г.
 6. Аргірова Н.І.
 7. Бакуца О.В.
 8. Басиста С.І.
 9. Безверхня О.П.
 10. Береснєва Н.В.
 11. Бєлоус Н.П.
 12. Біда О.М.
 13. Боєчко В.О.
 14. Бобракова О.М.
 15. Большої Н. В.
 16. Босенко З.В.
 17. Брескіна Л.В.
 18. Бундзяк О.В.
 19. Бурлака А.В.
 20. Бурян М.П.
 21. Вакарчук А.А.
 22. Василіогло Н.К.
 23. Васильєва К.П.
 24. Васильєва Т.М.
 25. Васильєвої І.С.
 26. Величко М.М.
 27. Верещинська Л.О.
 28. Височан Д.О.
 29. Вівсюк Т.М.
 30. Волошина О.І.
 31. Воробець Н.В.
 32. Гальчинська О.П.
 33. Ганєва А.І.
 34. Ганєва Н.В.
 35. Гіневська І.В.
 36. Генова А.В.
 37. Голодюк Н.Є.
 38. Гошуляк Н.С.
 39. Грабовська В.В.
 40. Грибкова Л.П.
 41. Гудзь В.М.
 42. Гузик О.С.
 43. Данкуца І.М.
 44. Дащенко Р. В.
 45. Денисова О.В.
 46. Димитрова С.Я.
 47. Дирдо О.П.
 48. Долапчі П.Я.
 49. Долян О.О.
 50. Дрон Н.М.
 51. Єсавелюк К.М.
 52. Замосянчук О.Л.
 53. Зінчук О.С.
 54. Зміяк І.М.
 55. Зуза О.Б.
 56. Іванова Т.Д.
 57. Іоргачева Н.В.
 58. Кавун Ю.Ю.
 59. Камінська О.В.
 60. Камнєва Ю.А.
 61. Кара В.А.
 62. Касперська Н.Г.
 63. Качковська Л.В.
 64. Кирпичова Н.М.
 65. Кишлали А. С.
 66. Кодиш І.Є.
 67. Кожухарь О.А.
 68. Козьма Н.В.
 69. Коломійченко В.Д.
 70. Комарова О.О.
 71. Компанієць А.І.
 72. Королюк О.В.
 73. Костів О.В.
 74. Костенко Ю.П.
 75. Кравченко К.П.
 76. Крамаренко Н.А.
 77. Криницька Е.О.
 78. Крисюк Н.І.
 79. Кузіна І.О.
 80. Лазарєвої О.Л.
 81. Лазаренко Л.В.
 82. Левинська М.В.
 83. Леськів О.Ф.
 84. Литовченко В.П.
 85. Лохматова Н.М.
 86. Лукіянова Е.В.
 87. Мазур В.М.
 88. Макєєва Т.М.
 89. Макарова І.К.
 90. Макарова О.В.
 91. Малахівська О.В.
 92. Марушевська Т.М.
 93. Матковська Л.Г.
 94. Медведєвої О.С.
 95. Медюк І.В.
 96. Михайлова І.І.
 97. Михайлова С.М.
 98. Мігуш Т.А.
 99. Мікулін І.І.
 100. Місюль М.О.
 101. Міхов В.П.
 102. Мойсєва Т.А.
 103. Муниця М.Д.
 104. Муртузалієва Л.Т.
 105. Мухіна А.В.
 106. Нечепуренко О.В.
 107. Ніколаєва М.Г.
 108. Ніколаєнко І.Є.
 109. Овсяннікова О.В.
 110. Онопрієнко Л.М.
 111. Оседач Т. А.
 112. Остапенко Т.О.
 113. Остапова А.Л.
 114. Павлова Л.В.
 115. Пармаклі С.П.
 116. Пенко О.А.
 117. Пєлін Т.О.
 118. Пилипейко С.В.
 119. Полуектова О.П.
 120. Попазова О.І.
 121. Пригункова А.В.
 122. Продан Т.В.
 123. Польська Л.Д.
 124. Просянюк А.П.
 125. Проценко О.Г.
 126. Радіонов Д.Б.
 127. Райкова Л.М.
 128. Рамазанова Л.П.
 129. Рашевська О.В.
 130. Рашидова А.В.
 131. Резун Н.М.
 132. Рогозіна С.В.
 133. Рудик В.З.
 134. Руднєва Н.Ю.
 135. Сакк Є.В.
 136. Сандульської Т.М.
 137. Селятіна М.І.
 138. Семкова Г.Г.
 139. Сивороткіна І.С.
 140. Сідаш Л.В.
 141. Сіроштан М. О.
 142. Скорнякова О.В.
 143. Собяніна Л.М.
 144. Станєва О.І.
 145. Станкова Н.Г.
 146. Станкової О.І.
 147. Стойкова Л.В.
 148. Суліма Ю.Ю.
 149. Тірновської О. І.
 150. Ткач А.С.
 151. Трапезнікова С.С.
 152. Узунова М.І.
 153. Унгарова Т.М.
 154. Хлопецька І.Ю.
 155. Холостенко С.С.
 156. Цуркан С.І.
 157. Чабан О.В.
 158. Чернєва Т.В.
 159. Чернігова А.С.
 160. Чернега С. М.
 161. Чолак М.М.
 162. Шаманіна Т.В.
 163. Шанявська О.В.
 164. Шкарубська Н.В.
 165. Юраш Т.М.
 166. Юсипенко В.В.
 167. Яковенко Ж.В.
 168. Яроменко В.І.
 169. Яськова О.А.

 

 

Ректор академії                                                     Любов  ЗАДОРОЖНА

Голова науково-методичної ради                          Оксана ЛЕВЧИШЕНА