Участь у IV Міжнародній Болонській конференції

  • Участь у IV Міжнародній Болонській конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації».

Національний Еразмус + офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, British Council. 22 грудня 2020 р.