Програми вступних випробувань. Магістратура

2020 РІК 

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

освітня програма «Педагогіка вищої школи»

 

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

освітня програма «Педагогіка середньої освіти»

 

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

освітня програма «Освітній менеджмент у педагогічних системах»

  

ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 З ІНОЗЕМНИХ МОВ (АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ)

ДЛЯ ВСТУПУ НА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ