Oбласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти

 

 

 

Одеський обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

 

ООРЦПІО є освітньо-консультативною, інформаційно-координаційною установою і здійснює свою діяльність у тісній співпраці з органами освіти, охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, громадськими організаціями, іншими органами виконавчої влади, а також із структурними підрозділами Академії.


Функції ООРЦПІО

 

- Здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації та проведення тренінгів, семінарів, вебінарів.

- Надає консультативно-методичну допомогу з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту населення, закладів охорони здоров’я, батькам (іншим законним представникам) дитини, посадовим особам обласної державної адміністрації, представникам органів місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, фондам, організаціям.

- Співпрацює з Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук та іншими структурними підрозділами закладу післядипломної педагогічної освіти щодо застосування сучасних методик проведення комплексної оцінки, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами, розробки індивідуальної програми розвитку та з інших питань у межах своєї компетенції.

- Проводить інформаційно-просвітницьку роботу з підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у взаємодії з громадськими об’єднаннями, батьками (іншими законними представниками) дітей, закладами освіти шляхом організації та проведення лекцій, тренінгів, семінарів, вебінарів, поширення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації тощо.

 

Адреса: Вул. Ясиновського 3-А.
E-mail[email protected]

Графік роботи: з 9.00 – 18.00

 

 

 

 

 

Орленко Ірина Миколаївна

Завідувачка Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Досвід роботи:

 • вихователь ДНЗ № 147; • вихователь ДНЗ № 48; • в.о.завідувача ДНЗ № 48 м. Одеса; • методист; психолог ДНЗ № 258 м. Одеса; • Одеська обласна психолого-медико-педагогічна консультація, консультант — практичний психолог; • Центр раннього втручання Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я, психолог; • аспірант кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського; • завідувач Одеського обласного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; • Старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Освіта:

Одеське педагогічне училище; спеціальність “Вихователь дошкільних закладів” (1988-1991);

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність “Педагогіка та психологія (дошкільна), кваліфікація “викладач дошкільної педагогіки та психології”, “вихователь дошкільного віку”; (1995-1999);

 Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність “Психологія” (2013-2014);

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність “Психологія” (магістратура) (2014-2015);

аспірантура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: спеціальність “Філософія”, тема дослідження «Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві» (2016-2020 р.р.) Напрямки професійного розвитку:

Проходила стажування у громадській організації «Ніка» (м. Червоноград, 2017) в рамках проекту BRITISH COUNCIL, відвідувала семінари для ВПЛ в рамках україно-грузинського проекту (2017-2018).

Диплом проекта-фіналіста конкурсу «Найкращі інклюзивні практики – 2018» за авторський проект «Школа соціальної компетентності».

Диплом Національного конкурсу «Благодійна Україна» переможця Регіонального конкурсу «Благодійна Одещина-2017».

 Пройшла спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери «Інклюзивний простір. Практичні кроки» 16-18 травня 2018 р. у м. Запоріжжі за підтримкою Соціальної програми Марини Порошенко та Благодійного фонду Порошенка.Також тренінг для тренерів «Інклюзивно-ресурсні центри» 8-11жовтня 2018 р. у м. Київ. Організатори заходу Міністерство освіти і науки України, Благодійний фонд Порошенка, unicef.

Приймала участь у осінній школі Сковородинівської академії молодих учених, м. Харьків, 17-19 жовтня 2018 р.

 Пройшла «Інтенсив для користувачів по роботі з методиками Leiter-3, WISC- IV, PEP-3, CASD, Conners-3 12-15 березня 2019 р. та тренінг для тренерів по роботі з комплектом діагностичних методик для ІРЦ (Leiter-3, WISC- IV, PEP-3, CASD, Conners-3), що відбувся 16-18 квітня 2019р. за підтримки ГО «Всеукраїнська психодіагностична асоціація» та МОН України.

Проходила міжнародне стажування для аспірантів 2020р.

Публікації за останні п’ять років:

Методичні розробки:

Аймедов К., Кривоногова О., Наконечная О., Орленко И. Каждый ребенок имеет право на семью. Рекомендации для сотрудников родильных домов и перинатальных центров. " За підтримкою «BRITISH COUNCIL» в Україні, 2016 р. – 28 с.5.

Кривоногова, О. А. , Орленко И. Н., Наконечная О.В. «Коммуникация - не только слова» // Методичні рекомендації в рамках проекту "Ти особливий" за підтримкою «BRITISH COUNCIL» в Україні, 2017 р. – 24 с.6.

Орленко І.М. Інтерактивні соціальні історії для дітей. Методична розробка. Одеса: ООІУВ, 2018.-56 с.7.Орленко І.М. Програма розвитку комунікативних навичок та емоційної сфери дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку. Одеса: ООІУВ, 2018.-72 с.8.

Кривоногова О.В., Орленко І.В. Маршрут переходу дитини з послуги раннього втручання в інклюзивне середовище ЗДО // методичний довідник – Одеса, - 2020.- 42 с.9.

Особливості організації інклюзивного навчання в закладі освіти: Методичний посібник / Н.В. Заварова, О.А. Солнцева, І.М. Орленко, К.М. Павленко. – Одеса: видавець Удача, 2020. – 248 с.10.

Орленко І.М. Соціокультурна адаптація студентської молоді. Методичний посібник – Одеса, 2021.-84с.

Монографії у співавторстві:

I. N. Orlenko. PHILOSOPHICAL UNDERPINNINGS OF THE CONCEPT OF SOCIAL MALADJUSTMENT IN THE MODERN WORLD// Philosophical and methodological challenges of the study of modern society : collective monograph / T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. – Lviv-Toru? : Liha-Pres, 2019. – 260 p.2.

N. Orlenko. PHILOSOFY OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE CONTEMPORARY SOCIETY // Comprehension of the formation of the world in different philosophical approaches : collective monograph / Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. Okorokova, etc. – Lviv-Toru? : Liha-Pres, 2019. – 196 p.3.

I. N. Orlenko.  COMPENDIUM OF METHODOLOGY FOR THE RESEARCH OF SOCIOCULTURAL ADAPTATION: PROBLEM FIELDS OF SOCIAL PHILOSOFY///Modern philosophy in the context of intercultural communication: collective monograph / Z.M.Atamaniuk, Ye.R.Borinshtein, N.P.Hapon, Yu.А.Dobrolyubska, etc. – Lviv-Toru?: Liha-Pres, 2019. – 212 p.

Підручник у співавторстві:

Філософія: підручник. За редакцією Є.Р. Борінштейна - Одеса: Університет Ушинського, 2021. – 350 с

Тези:

Орленко І. М. Ігротерапія як засіб корекції у роботі з дитиною з СДВУГ / І. М. Орленко // «Проблеми реабілітації». Матеріали науково-практичної конференції 29 квітня 2016р.-Одеса 2016 – С.76-792.

Орленко І.М. Соціально-філософський аналіз стану реформування закладів інституційного догляду // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали V Всеукраїнської інтернет – конференції 12-13 травня 2017р. – Одеса-Запоріжжя 2017- С. 24-26.

 Орленко И.Н. Социальные проекты как способ трансформации социально-дезадаптированной личности в образовательной среде (философский аспект) // «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства». Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції 26-27 травня 2017р. – Одеса 2017 - С. 217-2194.

Орленко І.М «Особливості стану та профілактичної роботи соціально- дезадаптованих сімей у сучасному українському суспільстві» // Проблемы реабилитации/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2018р. – Одеса 20185.

Орленко І.М. Соціокультурна адаптація молоді в студентському середовищі // «Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства». Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції 25-26травня 2018р. – Одеса 2018- С.706.

Орленко И.Н. Социально-философский анализ проблем молодежи ВПЛ в Украине и Грузии // Освіта та соціалізація особистості. Матеріали VІ Всеукраїнської інтернет – конференції 12-13 27-28 квитня 2018- С.87.

Орленко І.М. .Структурно-функціональна модель соціальної адаптації в сучасному філософському вимірі // Proceedings of the III International scientific and practical conference “Scientific research priorities: theoretical and practical value”, 27th-30th of November 2018, Wy?sza Szko?a Biznesu – National-Louis University, Nowy S?cz, Poland, С. 151-153.8. Орленко І.М. Структура та етапи взаємної соціокультурної адаптації студентів // « Освіта та соціалізація особистості». Матеріали VІ Всеукраїнської інтернет – конференції 26-27 квітня 2019 – Одеса 20199.

Орленко І.М. Компонентные модусы социокультурной адаптации студентов к социальному стилю образовательной среды //«Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства». Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції 24-25 травня 2019р. – Одеса 201910.

Орленко І.М. Вплив воєнних конфліктів на адаптацію тимчасово переселеної молоді// «Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 жовтня 2019 р. Одеса: ОДАБА, 2019. 137 с. (с.86-87)11. Орленко І.М. Особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні// «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку». Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції до 80-річчя діяльності інституції. 21 травня 2019р. Одеса,2019, 352 с. (с 203-206).

 Орленко І. М. Взаємодія фахівців ІРЦ та Центру раннього втручання як запорука для успішної реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами. Південноукраїнські наукові студії : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Одеса, 19 грудня, 2019 р.) / Наук. ред.: О. Б. Петінова. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. – 96 с. (С. 80-82). http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/7177/1/Pivdennoukrainski%20naukovi%20studii.pdf13.

Орленко І.М. «Філософія неперервної освіти у ракурсі сучасних змін». Матеріали VІІ Всеукраїнської інтернет – конференції «Освіта та соціалізація особистості». 26-27 квітня 2020 – Одеса 2020.

Орленко І.М. Соціальні ігри як засіб формування комунікативної компетенції дітей в інклюзивному освітньому середовищі // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю 10-11 грудня 2020 р. – Вінниця, - 2020, с. 286https://sites.google.com/vspu.edu.ua/conference-inclusive-education/матеріали-конференції#h.ue3z40dxdo08

Бальбуза О.М., Орленко І.М. Арт-терапія як засіб розвитку комунікативної функції мовлення дошкільнят з особливими освітніми потребами. Міжнародний збірник наукових праць «ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО VI». – Бердянськ, 2021 (електронний збірник).

Наукові статті:

Орленко И. Н. Социальная дезадаптация как объект социально- философского исследования. Наукове пізнання: методологія та технологія: наук. журнал. Одеса, 2015. №2 (35). С. 71–79.2.

Орленко И. Н. Социально-философское понимание социализации как фактора социальной дезадаптации. Наукове пізнання: методологія та технологія: наук. журнал. Одеса, 2016. №2 (37). С. 65–75.3.

Орленко И. Н. Коммуникативный и ценностный компоненты структуры социальной дезадаптации личности в современном обществе. Наукове пізнання: методологія та технологія: наук. журнал. Одеса, 2017. №1 (38). С. 79–87.4.

Орленко І. М. Сучасна типізація соціально-дезаптованої сім’ї у філософському вимірі. Наукове пізнання: методологія та технологія: наук. журнал. Одеса, 2017. №2 (39). С. 76–83.

Пальчинская М. В., Орленко И. Н. Проектування інклюзивного освітнього простору як засіб соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі. Наукове пізнання: методологія та технологія: наук. журнал. Одеса, 2018. №1 (40). С. 83–90.

Орленко І. М. Проблеми дезадаптації тимчасово переміщеної молоді України у сучасних соціокультурних умовах. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. Львів, 2017. Вип. 19. С. 90–98.

 Борінштейн Є. Р., Кіссе А. І., Орленко І. М. Социокультурная адаптация иностранной молодежи к украинской студенческой среде: антропосоциогенетический контекст. Грані. Науково-теоретичний альманах. Дніпро, 2018. Т. 21, № 12. С. 42–52.

Орленко І. М. Трикветр соціальної дезадаптації та його структурна модель у сучасному суспільстві. Гілея. Науковий вісник. Філософськи науки. Київ, 2019. Вип. 142 (№3). Ч. 2. С. 107–112.9.

Орленко І. М. Взаимная социокультурная адаптация студентов в контексте современных трансформационных процессов. Наукове пізнання: методологія та технологія: наук. журнал. Одеса, 2019. №1 (69). С. 88–94.

Орленко І. М. Філософський аналіз проблем соціальної адаптації та дезадаптації родин, які виховують особливу дитину. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ, 2019. Вип. 3–4 (169–170). С. 54–72.11.

 Заварова Н.В., Солнцева О.А., Орленко І.М. Сучасні освітні проекти як умова якісного навчання: соціально-філософський аналіз. Перспективи наук. журнал. Одеса, 2019. №1.

Статті у виданнях інших держав:

Orlenko I.N. "SOCIOCULTURAL PROBLEMS OF ADAPTATION/ RE-ADAPTATION OF TEMPORARILY DISPLACED YOUTH IN UKRAINE». 1, 2020 р. (№40) Scientific Journal VIRTUS, С. 17-22 

Ye. Borinshtein, I.Orlenko. CONTINUOUS EDUCATION AS THE BASIS OF SOCIOCULTURAL ADAPTATION. "ScienceRise: Pedagogical Education" № 3, 2020, с. 3. Olha Lukovska, Iryna Orlenko, Nataliia Zlenko PRELIMINARY CONSEQUENCES OF QUARANTINE RESTRICTIONS FOR A CULTURAL INSTITUTION // International Relations 2020: Current issues of world economy and politics : 21st International Scientific Conference December 3 – December 4, 2020.

Наукові інтереси: експертиза віку, програма раннього втручання; інклюзивна освіта; технології роботи з дітьми з ООП; форми роботи з соціально-дезадаптованими родинами.

 

 

 

Богуславська Юлія Юріївна

Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Досвід роботи:

- Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

- Практичний психолог Одеського інклюзивного центру №2

Освіта: 

Кременецький педагогічний коледж при Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, факультет дошкільної освіти, кваліфікація молодшого спеціаліста, вихователя дошкільних закладів та вчитель англійської мови в дошкільних закладах;

 Кам’янець-Подільський національний інститут ім. Івана Огієнка, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, кваліфікація магістра спеціальної освіти. Вчитель-дефектолог (Олігофренопедагог). Практичний (спеціальний) психолог закладів дошкільної та загальної середньої освіти і соціально-реабілітаційних закладів. 

Публікації: 

  1. «Соціальне значення сім’ї для підлітків та юнаків з порушеннями слуху». Збірник наукових праць: «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» 2020р.

Наукові інтереси: особливості сімейного виховання дітей з ооп, особливості діагностики та розвитку дітей раннього віку, особливості когнітивної сфери дітей з ооп.

 

 

 

 

Михайлянц Катерина Мартінівна

Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Досвід роботи:

З 1 жовтня 2020 року по теперішній час - методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки 

У 2018-2019 році – вихователь КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 97 І-ІІ ступенів для слабочуючих дітей»

Освіта:

Магістратура в Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського: кваліфікація «вчитель-логопед» (2018-2019 р.р.)

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського: спеціальність «вчитель-дефектолог», «вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку» (2014-2018 р.р.)

Наукові публікації:

Михайлянц К.М. Теоретичні основи підготовки дітей з порушеннями мовлення до навчання грамоти. Міжнародний збірник наукових праць «ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО VI».

 

 

 

 

Бальбуза Олена Миколаївна

Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

Досвід роботи:  

Науково-педагогічна діяльність:

1.01.2020 р. по теперішній час. Старший викладач кафедри Психології, соціальної роботи, та інклюзивної освіти, КЗВО «ОАНО ООР». 

З  01 жовтня 2020 р. по теперішній час Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «АНО ООР»

З 2019 – 2020 р. Методист Одеського обласного центру практичної психології та соціальної роботи КЗВО «АНО ООР»  

З 2012-2013 викладач ОІ Міжрегіональної академії управління персоналом; 

З 2007-2008 фахівець заочного відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом; 

Досвід педагогічної роботи 

З 1.11.2012- 10.01.2020р. Одеський Механіко-технологічни технікум Одеської Національної Академії Харчових технологій м. Одеса, Посада: Практичний психолог 

З 1.09.2010 р- 30.10.2012 р.  Одеська спеціалізована школа з поглибленим вивченням французької мови №10 м. Одеса, Посада: соціальній педагог 

 

Освіта: 

- У 2012 році закінчила докторантуру  Міжрегіональної Академії Управління персоналом  м. Київ та здобула науковий ступінь Доктор філософії в галузі психології (PhD)

- Закінчила Міжрегіональна Академія Управління персоналом,  Одеський інститут  2010 р. отримала спеціальність «Психологія».

Публікації за останні п’ять років: 

  1. Бальбуза О.М. Робота практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами методами арт-терапії. Матеріали конф. Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні. наук.-практ. Конф.  2019 р.
  2. Бальбуза О.М. Теоретичний аналіз альтернативних методів вирішення конфліктів в освітньому середовищі. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. 2019 р.
  3. Бальбуза О.М. Методи профілактики і вирішення конфліктів у роботі соціального педагога. Матеріали конф.  Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи, С.- 211-213
  4. Бальбуза О.М. Використання методів арт-терапії у інклюзивній середовищі. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 27-28 Березня 2020р. ). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. – Ч.1.-136 с.
  5. Бальбуза О.М. Використання АРТ-педагогіки як інноваційної технології в освіті Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. 14 травня 2020 р. / за заг. Ред. Ягоднікової. – Одеса: видавець Букаєв В.В. 2020 – 326 с.
  6. Бальбуза О.М. Особливості координування шкільної служби медіації однолітків у сучасних закладах освіти Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технологічних системах: Зб наук.праць за матеріалами ХVI Міжнародної наук.-практ. конф. (19 листопада, 2020 р., м.Одеса)/Міжрегіональна Академія Управління Персоналом. Одеський ін.-т Інститут проблем ринку та ек.-екол. Досліджень НАН України. Одеса: Легадрук, 2020. – 300 с.
  7. Олена Бальбуза, Ірина Орленко. Арт-терапія як засіб розвитку комунікативної функції мовлення дошкільнят з особливими освітніми потребами. Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9.
  8. Бальбуза О.М. Використання методів арт-терапії у подоланні «синдрому емоційного вигоряння» /Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Кропивницький  20 - 27 квітень 2021 року / уклад. Молчанова О.М.; за заг. Ред.. Жосан О.Е. – Кропівницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 150 с.
  9. Бальбуза О.М. Емоційне вигорання батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» 14 травня 2021 року м. Одеса

 

Наукові інтереси: 

Використання арт-терапії як здоров’язберігаючої технології виховання та розвитку дітей.  

Стабілізація психоемоційних станів у кризових ситуаціях. 

Ефективна комунікація робота, вирішення конфліктних ситуацій.  Медиація однолітків. 

Робота практичного психолога з клієнтами які переживають  травму.