Анкети для опитування здобувачів 3 рівня вищої освіти

Якість освітньої програми

Якість освіти

Якість викладання

Опитування здобувачів ступеня доктор філософії (3-4 р.н.)