Відділ стратегічного розвитку

 

 

 

 

Відділ  стратегічного розвитку академії є структурним  підрозділом КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської  обласної ради», через який здійснюється планування, організація та удосконалення форм і методів роботи в академії, координація роботи з  підрозділів закладу  з питань стратегічного розвитку академії.

 

     Мета діяльності відділу:  реалізація вимог Статуту академії, участь у плануванні та організації управління освітнім процесом, ведення обліку та аналізу заходів  академії;   моніторинг нормативно-правових актів України у сфері освіти; ведення обліку нормативно-правових актів  у сфері освіти; організація  та проведення  предметних олімпіад та конкурсу «Учитель року»; забезпечення всебічного висвітлення діяльності академії в інформаційному просторі освітньої спільноти; формування позитивного іміджу академії шляхом інформаційно-комунікативних засобів.

 

Основні завдання  та функції діяльності відділу

 

  • Формування  пропозицій до планування роботи структурних підрозділів академії, враховуючи  актуальні завдання державної та регіональної політики у сфері  освіти.
  • Підготовка проекту річного плану роботи академії.
  • Участь в організації розроблення та реалізації спільних освітніх програм, розробленні проектів нормативних, інструктивних і організаційно-методичних документів академії.
  • Аналіз, систематизація нормативно-законодавчих документів та   інформування працівників академії, педагогічної спільноти області про  нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з питань державної  політики України в сфері освіти.
  • Узагальнення та аналіз інформаційних  матеріалів про роботу  академії.
  • Проведення інформаційно-просвітницької роботи з підвищення рівня  обізнаності громадськості щодо діяльності академії, формування та підтримки позитивного іміджу.
  • Моніторинг та аналіз інформації, розміщеної на сайті академії та у соціальних мережах.

 

 

 

  • Здійснення організаційно-методичного, консультативного та  інформаційного супроводу проведення  учнівських олімпіад та конкурсу «Учитель року». 
  • Планування діяльності  академії  відповідно до  пропозицій структурних підрозділів:

     -   аналіз та узагальнення планово-звітної інформації структурних  

         підрозділів;

 -  випуск щомісячного інформаційного дайджесту новин академії;

 -  аналіз  нормативно-правових актів України у сфері освіти.

 

Функціонально відділ стратегічного розвитку академії підпорядковується ректору академії. Створюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням вченої ради  академії за поданням ректора.

 

 

 

Контакти відділу стратегічного розвитку

Контактний телефон : (048) 770-34-60,  (094) 995-74-60

Е-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА: НОВІ ВИМОГИ ТА РІШЕННЯ

 

 

 

 

Інтелектуальні змагання для учнів сільських шкіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ДАЙДЖЕСТ 2023

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ