Кафедра дошкільної та початкової освіти

 

 

Офіційний сайт кафедри

 

 

 Кафедра дошкільної і початкової освіти – це сучасний відкритий освітній простір, який має довіру педагогів та створює перспективу інноваційних змін в системі дошкільної та початкової освіти.

 

Метою діяльності кафедри є забезпечення безперервності та ефективності підвищення кваліфікації керівників, вихователів та методистів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи; психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагогічних працівників.

 

В своїй діяльності кафедра сповідує принципи:

- науковості,

- саморозвитку,

- гуманізму,

демократизму,

- наступності,

- персональної і колективної відповідальності,

- інклюзивності,

- колегіальності та прозорості обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

 

Структура кафедри

Структурними підрозділами кафедри є дві науково-методичні лабораторії:

  • НМЛ дошкільної освіти;
  • НМЛ початкової освіти.

 

Науково-методична тема кафедри дошкільної та початкової освіти:

«Шляхи розвитку інноваційності як ключової компетентності педагога дошкільної і початкової освіти»

 

Основні напрямки діяльності кафедри дошкільної і початкової освіти:

  • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів, що регламентують діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • сприяння впровадженню кращого світового освітнього досвіду, сучасних моделей безперервної освіти, що забезпечують професійний та особистісний розвиток педагогічних працівників;
  • проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних і науково-методичних проблем за профілем кафедри;
  • науково-методичний супровід впровадження інновацій в навчальних закладах регіону, підтримка інноваційної діяльності педагогів;
  • активізація та розвиток інноваційності педагога дошкільної та початкової школи, формування інноваційної спрямованості, інноваційної компетентності, інноваційної креативності педагогів.
  • вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю.

 

  Цибух Людмила Миколаївна,   кандидат психологічних наук, доцент,  завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти
Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, факультет початкового навчання, спеціальність "практичний психолог у закладах освіти" (1994-1997 рр.)
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, аспірантура (1997-2000 рр.). У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі" за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
З 2000 по 31 серпня 2022 рр. працювала у ПНПУ імені К.Д. Ушинського. З 2022 року займає посаду завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти КЗВО "ОАНОООР".
 Гарачук Тетяна Володимирівна,  доцент кафедри дошкільної і початкової освіти,  кандидат педагогічних наук
Педагогічну освіту здобула в Балтському училищі Південноукраїнського державного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського (1999-2003 р. р.); Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (2003-2009 р. р.). 
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Підготовка підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями».
На різних етапах професійної діяльності працювала вчителем англійської мови (2008 р.); лаборантом, викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2008-2018 р. р.); заступником директора ПЗНЗ «Школа Інвентор Скул» (м. Київ) (2018-2019 р. р.). 
Є автором 2 монографій, ряду посібників, статей та тез доповідей на конференціях і семінарах різного рівня. Працюю над проблемою впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес Нової української школи.
 
  вакансія, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти 

 

Баранова Вероніка Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної і  початкової освіти
Педагогічну освіту здобула у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (2000-2006 р.р.).
 У 2014 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників засобами образотворчої діяльності».
На різних етапах професійного розвитку працювала старшим лаборантом, викладачем,  асистентом та викладачем кафедри теорії та методики дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського» (2006-2019 р.р.) та вчителем іноземної мови (англійської) на курсах іноземних мов (з 2015 року).
У центрі професійних інтересів формування у дітей дошкільного віку іншомовної компетенції та використання цифрових інструментів на заняттях з дітьми молодшого шкільного віку. 

 

  Галятовська Катерина Сергіївна,   старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти
Педагогічну освіту здобула в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.  Ушинського (2009-2015 р.р.). У 2021 році закінчила аспірантуру та  працює над написанням дисертації з теми: формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 
Є членом ВГО «Асоціації працівників дошкільної освіти». У центрі професійних інтересів – питання формування методичної компетентності вихователів ЗДО з розвитку мовлення у дітей дошкільного віку.
 
 Трофименко Ольга Анатоліївна, старший викладач  кафедри дошкільної і початкової освіти

Має досвід роботи консультанта обласного спеціалізованого закладу «Телефон довіри» (м. Миколаїв), педагога-організатора, вчителя російської мови та зарубіжної літератури. В період з 2014 р. по 2019 р. працювала вихователем закладу дошкільної освіти.  З 2019 року – аспірантка кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнського  національного університету ім. К.Д. Ушинського. У центрі професійних інтересів  - питання розвитку емоційного інтелекту дитини, розвиток емоційної саморегуляції педагогів. Є членом ВГО «Асоціації працівників дошкільної освіти». Член ГО "Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток"". Активний учасник міжнародних проєктів, Всеукраїнських семінарів, тренінгів. Учасниця проєкту "Навчання через гру". Тренер тренерів інтегрованого курсу "Культура добросусідства".

 

    Лістова Вікторія Олександрівна, лаборант кафедри дошкільної і  початкової освіти

Здобула вищу юридичну освіту. Має досвід ведення номенклатури справ, діловодства, створення умов для оптимальної організації та проведення освітнього процесу. Знає закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність навчальних закладів; правила техніки безпеки охорони праці та пожежного захисту.

 

Науково-методична лабораторія дошкільної освіти
 Паламарчук Ірина Вячеславівна,  завідувач науково-методичної лабораторії дошкільної освіти

Має досвід роботи вихователя закладів дошкільної освіти (1995-2005), методиста ЗДО (2005-2017), завідувача ЗДО (2017-2018).

В методичній роботі зосереджує увагу на розробці питання забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою,  на проблемі розвитку особистості  вихователя як суб’єкту безперервної освіти, пошуку шляхів підвищення наукового й загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності. Активно використовує сучасні форми і методи роботи з педагогами області, творчо підходить до впровадження в роботу нових технологій, перспективного педагогічного досвіду. Є автором статтей з питань дошкільної освіти, підвищення кваліфікації, професійної компетентності, розвитку творчої ініціативи, самовдосконалення. Активний учасник міжнародних проєктів, Всеукраїнських семінарів, тренінгів. Тренер освітніх програм. Тренер для забезпечення підготовки регіональних тренерів щодо впровадження оновленого БКДО. Регіональний експерт щодо оцінювання якості освітнього процесу у закладах дошкільної освіти з використанням міжнародної методики ECERS-3. Є членом ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».

 Методист науково-методичної лабораторії дошкільної освіти, вакансія

 

 

Науково-методична лабораторія початкової освіти
Кравець Наталія Юріївна, завідувач науково-методичної лабораторії початкової освіти
Працює в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів з 2005 року, з 2013 року - на посаді завідувача науково-методичної лабораторії початкової освіти. Актуальним завданням роботи Наталії Юріївни є науково-методичний супровід впровадження Нової української школи в Одеському регіоні, популяризація її концептуально-методологічних засад; організація різних форм методичної роботи, які сприяють оволодінню новітніми практиками та підвищенню педагогічної майстерності вчителів початкових класів; координація діяльності районних та міських методичних кабінетів області з питань початкової освіти. Бере активну участь у Всеукраїнських та міжнародних проектах, семінарах, конференціях.

 

   методист науково-методичної лабораторії  початкової освіти