Громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України

Громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Викладачі і здобувачі освіти запрошуються долучитися до громадського обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», підготовленого Міністерством освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/08/08/HO-proyekt.post.KMU-Pro-zatverdzh.perelik.haluz.znan.i.spetsial.VO.08.08.2023.pdf.

Як зазначають у МОН, перелік структурно і кількісно наближений до переліку галузей Міжнародної стандартної класифікації освіти та є черговим кроком до переходу на єдині статистичні стандарти та системи класифікації для гармонізації і забезпечення порівнянності державної статистики із такими міжнародними стандартами та рекомендаціями, як міжнародні стандартні системи класифікації ООН.

Пропонований перелік поширюється на освітні програми у сфері вищої та фахової передвищої освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/08/08/HO-proyekt.post.KMU-perelik.haluz.znan.i.spetsial.VO.08.08.2023.pdf. На відміну від попередніх редакцій переліку (https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/08/08/HO-proyekt.post.KMU-shcho.vtratyly.chynnist.08.08.2023.pdf) цей проєкт пропонує визначити та затвердити рівень освіти, на якому можуть відкриватися освітні програми за конкретною спеціальністю.

Перелік встановлює відповідність між українськими спеціальностями та деталізованими галузями Міжнародної стандартної класифікації освіти.

Відповідність між спеціальностями пропонованого переліку та чинного переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а також перелік спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, планується визначити наказом Міністерства освіти і науки для цілей ліцензування, акредитації, регульованих спеціальностей.

Проєкт таблиці відповідності, в якому також визначено регульовані спеціальності, також оприлюднений для ознайомлення https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/08/08/HO-proyekt.post.KMU-perelik.haluz.znan.i.spetsial.TVO-Tablytsya.vidpovidnosti.08.08.2023.pdf.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймають у довільній формі ❗️до 8 вересня 2023 року на електронні адреси:

[email protected], [email protected].