Акредитація освітніх програм

 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

 

Схема процесу акредитації

 

Критерії оцінювання якості освітніх програм

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти)

 

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми. Затверджено Національним агентством із забезпечення

якості вищої освіти 17 листопада 2020 року