Відділ інформаційно-ресурсного забезпечення

Офіційний сайт Відділу

 

    ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО - РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,

 

 

 

 

 

 

Наука – це бездонний колодязь, із якого ми черпаємо знання, корисний і безкорисний досвід, масу відкриттів.

Наука потрібна народу. Країна, яка її не розвиває, перетворюється в колонію. Наука не являється і ніколи не буде являтися закінченою книгою.

                                 Фредерік Жоліо-Кюрі

 

Інформаційні технології сьогодення – невід’ємна частина сучасного світу, що окреслює подальше економічне зростання та розвиток нашого суспільства. Реалії сьогодення вимагають змін у системі освіти, саме тому актуальними трендами сьогодення є використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі, формуванням електронних інформаційних ресурсів, активне використання небачених раніше можливостей електронного світового середовища.

Безумовно, що головним  провідником в академії у електронному інформаційному середовищі є відділ інформаційно-ресурсного забезпечення.

Створення принципово нових видів електронних ресурсів, організація доступу до віддалених та локальних джерел інформації, як українських, так і зарубіжних, стали найважливішим завданням інформаційного забезпечення науково-освітньої діяльності академії. Разом із подальшим розвитком цього напряму Відділ осучаснює свої традиційні технології із метою підвищення якості та оперативності інформаційно-ресурсного обслуговування.

Тому основним завданням Відділу  є модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення науково-дослідницької діяльності наукових та науково-педагогічних працівників академії, здобувачів вищої освіти; доступ до вітчизняних та світових інформаційних джерел, надання інформаційно-консультаційних, довідкових, просвітницьких послуг.

Світова практика підтверджує, що в останні роки найбільш трендові послуги пов’язані із інформаційною підтримкою наукових досліджень, тому Відділ реалізує доступи до низки бібліотечних ресурсів, сервісів та послуг.

Відділ забезпечив доступ до наукометричних баз даних Scopus/WoS - дійсно корисне наукове джерело для вчених зі всього світу. До науковців пред’являють все більше вимог підвищувати власну продуктивність та збільшувати кількість дослідницьких результатів. З доступом до платформи автори отримують можливість досліджувати науковий потенціал міжнародного рівня, аналізувати та розвивати свої професійні горизонти.

Запорукою ефективної та дієвої організації наукового процесу в Одеській академії неперервної освіти є дотримання академічної культури серед викладачів, доцентів, професорів, співробітників та формування компетентностей етичної наукової поведінки здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. Вона є досить широкою та не обмежується проблематикою плагіату. Академічна порядність – довіра, відповідальність, взаємоповага всередині наукового співтовариства, для яких є важливим поняття чесності та справедливості.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Відділу є сприяння розвитку бібліотечної справи, допомога у створенні на базі  бібліотек закладів освіти ресурсно-інформаційних центрів, надання консультацій у застосуванні освітніх технологій, формування бази методичних посібників для педагогічних працівників щодо формування ключових компетентностей в учнів. Відділ надає інформаційні послуги, сприяє інформаційно-аналітичним дослідженням бібліотек закладів освіти.

 

               

Відділ проводить методичні семінари, круглі столи з питань надання сучасних освітніх послуг працівникам, організовує проведення фахового конкурсу «Шкільна бібліотека» та забезпечує методичний супровід.

 

 

 

 

 

 ПОЛТАВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

  завідувач відділу інформаційно-ресурсного забезпечення, старший викладач кафедри освітньої політики

 

 

 

 

 ДАВИДОВА ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА 

            методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення

 

 

 

 МЕЛЕШКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

            методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення

 

 

 

 

ОРЛОВА ІРИНА ФЕДОРІВНА 

методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення 

 

 

 

 

 

ПЄРЛОВ ІГОР РОМАНОВІЧ

методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення

 

 

 

ІВАНЕНКО НАТАЛЯ ФЕДОРІВНА

методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення