Вибіркові дисципліни

 

 

 

п/п

Дисципліна

Семестр

 

Підсумковий контроль

Викладач

1

Історія педагогіки і освіти

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.,    Кузнєцов В. О.

2

Філософія освіти

І

залік

доц. Балашенко І. В.

3

Історія менеджменту

І

залік

проф. Костенко Р. В.

4

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності

І

залік

ст. викл. Стрельбицька С. М.

5

Педагогічна майстерність

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

6

Методика виховної роботи

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

7

Психолого-педагогічні аспекти лідерства

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

8

Забезпечення якості освіти

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

9

Психологія управлінського спілкування

ІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

10

Основи підприємництва в галузі освіти

ІІ

залік

проф. Костенко Р. В.

11

Педагогічна взаємодія з соціально-дезадаптованою сім'єю

ІІ

залік

ст. викл. Орленко І.М.

12

Цифрові технології у проєктній діяльності учнів базової та старшої школи

ІІ

залік

ст. викл. Колесова О.А.

13

Культура спілкування

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

14

Культура спілкування (англійською мовою)

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

15

Евалюація в освіті

ІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

16

Технології розвитку художньо-образного мислення

ІІ

залік

ст. викл. Шатайло Н.В.,

17

Дизайн - мислення в освіті

ІІ

залік

ст. викл. Шатайло Н.В.,

ст. викл. Дерябіна С.В.

18

Дидактика

ІІ

залік

доц. Кузнєцова Н. В.

19

Акмеологія управлінської діяльності

ІІ

залік

ст. викл. Стрельбицька С. М.

20

Освітній маркетинг

ІІ

залік

доц. Балашенко І. В.

21

Тренінг в освітньому процесі

ІІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

22

Запобігання та профілактика девіантної поведінки

ІІІ

залік

ст. викл. Орленко І.М.

23

Управління конфліктами

ІІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

24

Тенденції і перспективи розвитку вищої освіти

ІІІ

залік

доц. Кузнєцова Н. В.

25

Розробка та реалізація соціально-педагогічних проєктів

ІІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

26

Основи соціокультурного проєктування

ІІІ

залік

доц. Балашенко І. В.

27

Актуальні проблеми соціалізації студентської молоді

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.

28

Соціально-педагогічна робота у закладах вищої освіти

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.

29

Основи музейної педагогіки

ІІІ

залік

доц. Немерцалов В.В.

30

Освітні вимірювання

ІІІ

залік

ст. викл. Мітельман І.М.

 
 

 

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1

Історія педагогіки і освіти

Презентація 

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

2

Філософія освіти

Презентація 

І

залік

ст. викл. Павленко К.М.

3

Філософська антропологія

Презентація 

І

залік

ст. викл. Павленко К.М.

4

Історія менеджменту

Презентація 

І

залік

проф. Костенко Р.В.

5

Основи академічного письма

Презентація

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

6

Нормативно-правове забезпеченняосвітньої діяльності

Презентація

І

залік

ст. викл. Стрельбицька С. М.

7

Евалюація в освіті

Презентація

ІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

8

Культура спілкування

Презентація 

ІІ залік ст. викл. Рищак Н.І.

9

Культура спілкування

(англійською мовою)

Презентація 

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

10

Педагогічна майстерність

Презентація

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

11

Методика виховної роботи

Презентація 

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

12

Психолого-педагогічні аспекти лідерства

Презентація

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

13

Забезпечення якості освіти

Презентація 

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

14

Психологія управлінського спілкування

Презентація 

ІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

15

Управління освітнім процесом

Презентація 

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

16

Основи підприємництва в галузі освіти

Презентація 

ІІ

залік

проф. Костенко Р.В.

17

Педагогічна взаємодія з соціально-дезадаптованою сім'єю

Презентація

ІІ

залік

ст. викл. Орленко І.М.

18

Педагогічний контроль

Презентація

ІІ

залік

в. о. доц. Гарачук Т.В.

19

Технології розвитку художньо-образного мислення

Презентація

ІІ

залік

ст. викл. Шатайло Н.В.

20

Дизайн - мислення в освіті

Презентація

ІІ

залік

ст. викл. Шатайло Н.В.,

ст. викл. Дерябіна С.В.

21

Дидактика

Презентація

ІІ

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

22

Цифрові технології у проєктній діяльності учнів базової та старшої школи

Презентація

ІІ

залік

ст. викл. Колесова О.А.

23

Акмеологія управлінської діяльності

Презентація

ІІ

залік

ст. викл. Стрельбицька С. М.

24

Освітній маркетинг

Презентація 

ІІ

залік

доц. Балашенко І. В.

25

Розробка та реалізація соціально-педагогічних проєктів

Презентація

ІІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

26

Тренінг в освітньому процесі

Презентація

ІІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

27

Запобігання та профілактика девіантної поведінки

Презентація 

ІІІ

залік

ст. викл. Орленко І.М.

28

Управління конфліктами

Презентація

ІІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

29

Актуальні проблеми соціалізації студентської молоді

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.

30

Соціально-педагогічна робота у закладах вищої освіти

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.

31

Основи музейної педагогіки

Презентація 

ІІІ

залік

доц. Немерцалов В.В.

32

Освітні вимірювання

Презентація 

ІІІ

залік

ст. викл. Мітельман І.М.

33

Основи соціокультурного проєктування

Презентація 

ІІІ

залік

доц. Балашенко І. В.

 

 

 

Вибіркові компоненти - 2021/2022

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1

Історія педагогіки і освіти

Презентація 

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

2

Філософія освіти 

Презентація 

І

залік

ст. викл. Павленко К.М.

3

Філософська антропологія 

Презентація 

І залік ст. викл. Павленко К.М.
4

Евалюація в освіті 

Презентація 

ІІ залік ст. викл. Здрагат С.Г.
5

Культура спілкування англійською мовою

Презентація 

ІІ залік ст. викл. Рищак Н.І.
6

Педагогічна майстерність

Презентація 

ІІ залік ст. викл. Рищак Н.І.

7

Методика виховної роботи

Презентація 

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

8

Психолого-педагогічні аспекти лідерства

Презентація 

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

9

Забезпечення якості освіти

Презентація 

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

10

Історія менеджменту

Презентація 

ІІ

залік

проф. Костенко Р.В.

11

Психологія управлінського спілкування

Презентація 

ІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

12

Управління освітнім процесом 

Презентація 

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

13

Основи підприємництва в галузі освіти

Презентація 

ІІ

залік

проф. Костенко Р.В.

14

Педагогічна взаємодія з соціально-дезадаптованою сім'єю 

Презентація 

ІІ

залік

ст. викл. Орленко І.М.

15

Педагогічний контроль

Презентація 

ІІ залік в. о. доц. Гарачук Т.В.
16

Технології розвитку художньо-образного мислення

Презентація 

ІІ залік  ст. викл. Шатайло Н.В.
17

Дизайн - мислення в освіті 

Презентація 

ІІ залік  ст. викл. Шатайло Н.В., ст. викл. Дерябіна С.В.
18

Дидактика 

Презентація

ІІ залік  доц. Кузнєцова Н.В.
19

Рефлексивна компетентність в освітньому просторі 

Презентація 

ІІ залік  ст. викл. Сенчина Г.Н
20

Цифрові технології у проєктній діяльності учнів базової та старшої школи 

Презентація 

ІІ залік  ст. викл. Колесова О.А.

21

Розробка та реалізація соціально-педагогічних проєктів

Презентація 

ІІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

22

Тренінг в освітньому процесі 

Презентація 

ІІІ залік проф. Ягоднікова В.В.
23

Запобігання та профілактика девіантної поведінки

Презентація 

ІІІ залік  ст. викл. Орленко І.М.
24

Управління конфліктами

Презентація 

ІІІ залік доц. Кузнєцова О.В.

25

Актуальні проблеми соціалізації студентської молоді

Презентація 

ІІІ

залік 

проф. Букач М.М.

26

Соціально-педагогічна робота у закладах вищої освіти

Презентація 

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.

27

Основи музейної педагогіки 

Презентація 

ІІІ

залік

доц. Немерцалов В.В.

28

Вальдорфська педагогіка 

Презентація 

ІІІ

залік

ст. викл. Папач О.І.

29

Освітні вимірювання 

Презентація 

ІІІ

залік

ст. викл. Мітельман І.М.

30

Основи академічного письма

Презентація 

ІІІ залік доц. Кузнєцова Н.В.

 

 

 

 Вибіркові компоненти - 2020/2021 

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1

Історія педагогіки і освіти

І

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

2

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності 

І

залік

доц. Янчук Н.Д.

3

Евалюація в освіті 

ІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

4

Культура спілкування (англ)

ІІ

залік

ст. викл. Рищак Н.І.

5

Педагогічна майстерність

ІІ

залік

доц. Кузнєцова Н.В.

6

Методика виховної роботи

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

7

Психолого-педагогічні аспекти лідерства

ІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

8

Забезпечення якості освіти

ІІ

залік

ст. викл. Воронова С.В.

9

Історія менеджменту

ІІ

залік

проф. Костенко Р.В.

10

Психологія управлінського спілкування 

ІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

11

Освітні вимірювання

ІІ

залік

ст. викл. Кисельова О.І.

12

Інтелектуальна власність

ІІ

залік

доц. Янчук Н.Д.

13

Розробка та реалізація соціально-педагогічних проєктів

ІІІ

залік

ст. викл. Здрагат С.Г.

14

Цифрові технології в освіті 

ІІІ

залік

ст. викл. Колесова О.А.

15

Тренінг в освітньому процесі 

ІІІ

залік

проф. Ягоднікова В.В.

16

Запобігання та профілактика девіантної поведінки

ІІІ

залік

ст. викл. Белоусова Р.В.

17

Управління освітніми проєктами

ІІІ

залік

ст.викл. Постоян Т.Г.

18

Основи підприємництва в галузі освіти

ІІІ

залік

проф. Костенко Р.В.

19

Управління конфліктами

ІІІ

залік

доц. Кузнєцова О.В.

20

Організація науково-дослідної роботи зі студентами

ІІІ

залік

ст. викл. Кисельова О.І.

21

Актуальні проблеми соціалізації студентської молоді

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.

22

Соціально-педагогічна робота у закладах вищої освіти

ІІІ

залік

проф. Букач М.М.