Навчальні програми

 


 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОБУТТЯ УЧНЯМИ 5-11(12) КЛАСІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОЇ СУБВЕНЦІЇ НА 2024 РІК

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРАКТИКИ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ КУРСІВ «ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА» ТА «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИМІРІ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИСКУРС У СУСПІЛЬНОМУ І МИСТЕЦЬКОМУ КОНТЕКСТАХ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА: ОСНОВИ РОБОТИ З ГРАФІЧНИМ РЕДАКТОРОМ ІNKSCAPE»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ДІАЛОГ ТРАДИЦІЙ І КУЛЬТУР: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВІДДАЛЕНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ДІЄВІ ФОРМАТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТАРІЮ: ВИВЧАЄМО ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТАРІЮ: ВИВЧАЄМО НІМЕЦЬКУ МОВУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «3-D МОДЕЛЮВАННЯ – ОСНОВИ РОБОТИ З ЦИФРОВИМИ РЕСУРСАМИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦИФРОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВЧИТЕЛЯ: ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК ХІМІЇ: ДОСТУПНІСТЬ, НАОЧНІСТЬ, ІНТЕРАКТИВНІСТЬ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК ГЕОГРАФІЇ: ІНСТРУМЕНТИ MUST HAVE»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК БІОЛОГІЇ: ВИКОРИСТОВУЄМО ІКТ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТРАТЕГІЇ ГЕЙМІФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ: МАРШРУТИЗАЦІЯ УРОКУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТУВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ ФІЗИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТУВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ МАТЕМАТИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «STEM/STEAM-ОСВІТА: ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ТА КОНСТРУЮВАННЯ НА УРОКАХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОПАНОВУЄМО ГЕОГРАФІЮ: ПРОЄКТНА ТА ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОПАНОВУЄМО БІОЛОГІЮ: ІНСТРУМЕНТИ MUST HAVE»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАПІЙ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОНТЕНТ КУРСІВ МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ: ІННОВАЦІЙНІ ФОРМАТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОНТЕНТ І СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ КУРСІВ СОЦІАЛЬНОЇ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК УЧНІВ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ДИДАКТИЧНІ РЕСУРСИ ПРОФІЛІЗАЦІЇ КУРСУ АЛГЕБРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ГЕОГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВІРТУАЛЬНІ ДОШКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ: СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В НУШ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ, НОВАЦІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКЛАДАННЯ ГЕОМЕТРІЇ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ФАХОВИХ МЕТАКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТРАТЕГІЇ ЗМІШАНОГО/ГЕЙМІФІКОВАНОГО НАВЧАННЯ: МАРШРУТИЗАЦІЯ УРОКУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИВАЄМО ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБИСТА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НАСТУПНІСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЖИВОПИСНО-ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ОБРАЗОТВОРЕННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕТНОДИЗАЙН В ШКІЛЬНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ »

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «АСИСТЕНТ ВИХОВАТЕЛЯ: ПРОЄКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ: ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАЗОВІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ: ПРОЄКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНКЛЮЗИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНКЛЮЗІЯ В ДІЇ: ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ДИТИНИ З ООП»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИ СУЧАСНОЇ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА (РЕАБІЛІТОЛОГА) У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПАРТНЕРСТВО УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА: МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА ДІТЯМ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ТРАВМАТИЧНІ ПОДІЇ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ: АЛГОРИТМИ ТА ПРИЙОМИ МАЙСТЕРНОСТІ ПСИХОЛОГА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ В ШКІЛЬНОМУ ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ЛОГОПЕДА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТВОРЧІ ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ З ООП»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ НУШ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ НУШ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗЗСО: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, МЕТОДИЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ СУПРОВІД»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗЗСО: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, МЕТОДИЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ СУПРОВІД»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ГУРТКОВА РОБОТА: СУЧАСНІІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Діяльність консультантів ЦПР ПП у вимірі соціального партнерства»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ: ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ: ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ: ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК НУШ: НОВІ ПІДХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК НУШ: НОВІ ПІДХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК НУШ: НОВІ ПІДХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЛІДЕРСТВО ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НАВЧАЄМОСЬ ЖИТИ В ГРОМАДІ: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 8-9 КЛАСІВ ЗЗСО»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: СУЧАСНИЙ ФОРМАТ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧНІВ/ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ ІМІДЖ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК SOFT SKILLS КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ГНУЧКИХ НАВИЧОК ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ГНУЧКИХ НАВИЧОК ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ПОЗИТИВНОГО БАТЬКІВСТВА: ПРАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ПОЗИТИВНОГО БАТЬКІВСТВА: ПРАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗЗСО: НА ШЛЯХУ ДО ШКОЛИ ДІЄВОЇ ДЕМОКРАТІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛЮЄМО РАЗОМ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛЮЄМО РАЗОМ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: МОДЕЛЮЄМО РАЗОМ»

 

 

 

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2020 рік

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2021 рік

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2022 рік

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2023 рік