Навчальні програми

 


 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОБУТТЯ УЧНЯМИ 5-11(12) КЛАСІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОЇ СУБВЕНЦІЇ НА 2023 РІК

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «АСИСТЕНТ ВИХОВАТЕЛЯ У ГРУПІ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ: СТАРТОВІ ПОЗИЦІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ В КЛАСІ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ: СТАРТОВІ ПОЗИЦІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОГОПЕДА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: БУДУЄМО СИСТЕМУ»

ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ З ООП У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: ВІД РОЗРОБКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ДІТЬМИ В КЛАСІ (ГРУПІ) З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАДАННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПАРТНЕРСТВО ПЕДАГОГА ТА СІМ’Ї: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ З ООП»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ООП КОНСУЛЬТАНТАМИ ІРЦ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ ЛОГОПЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Актуальні проблеми освітнього менеджменту в умовах демократизації освіти»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТРУМЕНТИ ПРОЄКТУВАННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НЕСТАНДАРТНІ ТА УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ З ХІМІЇ: (МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ТА КОНСТРУЮВАННЯ: ПРОЄКТНОТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГІХ» В 10-11 КЛАСАХ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБИСТА НАВЧАЛЬНА МЕРЕЖА ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СТВОРЮЄМО РАЗОМ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИВАЄМО ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕТОДИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ВИКЛАДАННІ ГЕОМЕТРІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «STEM ТА STEAM-ОСВІТА: ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН ТА ОФФЛАЙН-ТЕСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК ХІМІЇ: ДОСТУПНІСТЬ, НАОЧНІСТЬ, ІНТЕРАКТИВНІСТЬ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК МОЛДОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЯ CLIL НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ З ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І ПРИРОДОЗНАВСТВА (ТЕКСТИ, МАЛЮНКИ, ІНТЕРАКТИВНІ КОНСПЕКТИ)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ З ХІМІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВА (5-6 класи НУШ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ІНТЕГРОВАНІСТЬ ТА НАСТУПНІСТЬ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕТНОДИЗАЙН У СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ (6-9 КЛАСИ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТНА ТА ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ОБРАЗОТВОРЕННЯ В ЖИВОПИСУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ (5-6 КЛАСИ НУШ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИМІРІ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИКИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОБРАЗОТВОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАФІКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ONLINE НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ СИНХРОННІ УРОКИ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ: ФОРМИ, ПРИЙОМИ, МЕТОДИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТНА ТА ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТУВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ ФІЗИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТНА ТА ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ ПРИРОДНИЧОЇ ГАЛУЗІ (5-6 клас НУШ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИСКУРС У СУСПІЛЬНОМУ І МИСТЕЦЬКОМУ КОНТЕКСТАХ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ НА ШЛЯХУ ДО НОВОГО ВІДРОДЖЕННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ УРОК ГЕОГРАФІЇ: ІНСТРУМЕНТИ ГІБРИДНОГО НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВІРТУАЛЬНІ ДОШКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ (Jamboard, Padlet, Miro, Twiddla IDroo)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ, НОВАЦІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ З ГЕОГРАФІЇ»

 

 

 

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2020 рік

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2021 рік

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2022 рік