Навчальні програми

 


 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДОБУТТЯ УЧНЯМИ 5-11(12) КЛАСІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОЇ СУБВЕНЦІЇ НА 2022 РІК

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Академічна доброчесність в контексті

використання інтернет ресурсів»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«Викладання інформатики в початковій школі: інтегрованість та наступність»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«Викладання інформатики у початковій школі: особливості, новації, інструментарій»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання ІКТ для створення електронного навчального контенту з хімії, біології, і природознавства (тексти, малюнки, інтерактивні конспекти)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання ІКТ для створення інтерактивного навчального контенту з хімії, біології і природознавства (гіперпосилання, QR-коди, відео, 3-D-візуалізація)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання спеціальних комп’ютерних програм для

створення навчального контенту з хімії (ОФІСНІ РЕДАКТОРИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Візуалізація інформації на уроках фізики та математики: стратегії стимулювання мислення»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Гібридне навчання як інструмент сучасного уроку з іноземних мов»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ГНУЧКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ШКІЛЬНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО: ПРОЄКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ТА ДОКУМЕНТИ  ПЕДАГОГІЧНОГО  ПРАЦІВНИКА ЗАСОБАМИ MS EXCEL»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕТНОДИЗАЙН ТА ОБРАЗОТВОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» на 2022 рік

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Задачі шкільного курсу хімії як елемент розвитку професійної компетентності вчителя»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Застосування елементів STEM освіти

при викладанні природничо-математичних дисциплін»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Інноваційні педагогічні технології при вивченні української та зарубіжної літератур»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Інноваційно-оздоровчі технології на заняттях гуртків фізкультурно-спортивного напряму»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Інструменти проєктування за технологією змішаного навчання»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НА УРОКАХ  МОЛДОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Компетентнісний потенціал професійного саморозвитку впродовж життя»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Компетентнісний потенціал інформатичної галузі на уроках інформатики»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАТЕМАТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НА УРОКАХ БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ ТА ЛИТЕРАТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Компетентнісний потенціал оновленого змісту шкільного курсу фізики: системність, цілісність, інтегративність»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНИЧОЇ ГАЛУЗІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОНСТРУЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗЗСО»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ КОНВЕРГЕНТНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МЕТОДИЧНИЙ КОНЦЕПТ ОБРАЗОТВОРЕННЯ ЗАСОБАМИ ЖИВОПИСУ»
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ УМІНЬ ОСОБИСТОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МОДУЛЬ “КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”: ОСНОВИ РОБОТИ З ГРАФІЧНИМ РЕДАКТОРОМ INKSCAPE»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МОЖЛИВОСТІ ОНЛАЙН СЕРВІСУ CODE.ORG НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОЄКТИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ: ПРИНЦИПИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОЄКТИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ: ПРИНЦИПИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОЗВʼЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НЕСТАНДАРТНІ ТА УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ З ХІМІЇ (МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ)»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «НОВІ ВИДИ СПОРТУ: ПРАКТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ В РАМКАХ МОДЕЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «РОБОТОТЕХНІКА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСНОВИ РОБОТИ З ОНЛАЙН СЕРВІСОМ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ CANVA. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПОРТАЛ «ОСВІТА ОДЕЩИНИ»: ТЕХНІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ МИСТЕЦТВУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИЧОЇ ГАЛУЗІ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИВАЄМО ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СКРАЙБІНГ ТА ВІДЕОРОЛИКИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕТОДИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ВИКЛАДАННІ ГЕОМЕТРІЇ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН ТА ОФФЛАЙН ТЕСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ: МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕО: УРОК, ЛАБОРАТОРНА/ПРАКТИЧНА РОБОТА, ЕКСПЕРИМЕНТ, ВИСТУП»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИСКУРС У СУСПІЛЬНОМУ І МИСТЕЦЬКОМУ КОНТЕКСТАХ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХДИСЦИПЛІН»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА КОЛАБОРАЦІЇ: МЕРЕЖЕВІ СЕРВІСИ ТА ВІРТУАЛЬНІ ДОШКИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТЕХНОЛОГІЯ CLIL НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ФОРМУВАЛЬНІ ДИДАКТИЧНІ КОМПЛЕКСИ У ВИКЛАДАННІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ФОРМУВАНЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЧЕРЕЗ РЕФЛЕКСІЮ ТА ЕВАЛЮАЦІЮ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ GOOGLE ТА МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ХУДОЖНЬО – ПРИКЛАДНА ГРАФІКА В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ»

 

 

 

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2020 рік

 

ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА 2021 рік