Вибіркові дисципліни

Перелік вибіркових дисциплін

 

2023 рік 

 

1. Історія освіти та педагогічної думки (викл. к.іст.н. Кузнєцов В.О.)

 

2. Професійна етика викладача та науковця (доц., к.пед.н. Кузнєцова Н.В.)

 

3. Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності (ст.викл., к. пед.н. Стрельбицька С. М.)

 

4. Цифрові технології у науковій діяльності (доц., к. філос. н. Цира О. В.)

 

5. Апробація та публікація результатів наукового дослідження (ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

6. Психологічні засади професійної самореалізації (доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.)

 

7. Актуальні проблеми соціалізації й адаптації особистості (проф., д. пед. н. Букач М. М.)

 

8. Методичний підхід у професійному розвитку педагога (ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

9. Актуальні проблеми теорії і методики виховання (проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.)

 

10. Теорія і методика компетентнісного підходу в освіті (ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

11. Сучасні проблеми спілкування в полікультурному середовищі (англійською мовою) (ст.викл. к. пед. н. Рищак Н.І.)

 

12. Інноваційні освітні технології (проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.)

 

13. Актуальні проблеми освітнього менеджменту (проф., д. пед. н. Костенко Р. В.)

 

14. Освітні стратегії та розроблення педагогічних систем (проф., д. пед. н. Кравчук О.В.)

 

15. Українська наукова мова (проф., д.філол. н. Зелінська О.Ю.)

 

16. Комунікація в педагогічному дискурсі (проф., д.філол. н. Зелінська О.Ю.)

 

17. Освітні вимірювання ( проф., д.пед. н. Аннєнкова І.П.)

 

18. Освітні технології в зарубіжній педагогіці (проф., д. пед. н. Кравчук О.В.)

 

2022 рік 

 

1. Історія освіти та педагогічної думки (викл. к.іст.н. Кузнєцов В.О.)

 

2. Професійна етика викладача та науковця (доц., к.пед.н. Кузнєцова Н.В.)

 

3. Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності (ст.викл., к. пед.н. Стрельбицька С. М.)

 

4. Цифрові технології у науковій діяльності (доц., к. філос. н. Цира О. В.)

 

5. Апробація та публікація результатів наукового дослідження (ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

6. Психологічні засади професійної самореалізації (доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.)

 

7. Актуальні проблеми соціалізації й адаптації особистості (проф., д. пед. н. Букач М.М.)

 

8. Методичний підхід у професійному розвитку педагога (в. о. доц., к. пед. н. Гарачук Т.В.)

 

9. Актуальні проблеми теорії і методики виховання (проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.)

 

10. Теорія і методика компетентнісного підходу в освіті (ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

11. Сучасні проблеми спілкування в полікультурному середовищі (англійською мовою) (ст.викл. к. пед. н. Рищак Н.І.)

 

12. Інноваційні освітні технології (проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.)

 

13. Актуальні проблеми освітнього менеджменту (проф., д. пед. н. Костенко Р. В.)

 

 

2021 рік 

 

1. Методичний підхід у професійному розвитку педагогів (доц., к. пед. н. Гарачук Т.В.)

 

2. Психологічні засади професійної самореалізації (доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.)

 

3. Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності (ст.викл., к. пед.н. Стрельбицька С. М.)

 

4. Культура спілкування англійською мовою (ст. викл., к. пед. н. Рищак Н.І.)

 

5. Апробація та публікація результатів наукового дослідження (ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.)

 

6. Інноваційні освітні технології (проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.)

 

7. Цифрові технології у науковій діяльності (доц., к. філос. н. Цира О. В.)

 

8. Сучасні проблеми спілкування в полікультурному середовищі (англ. мова) 
(ст. викл., к. пед. н. Рищак Н. І.)

 

9. Актуальні проблеми освітнього менеджменту (проф., д. пед. н. Костенко Р. В.)

 

2020 рік

 

1. Соціалізація і адаптація людини (проф., д. пед. н. Букач М. М.)

 

2. Теорія і методика компетентнісного підходу в освіті (доц., к. пед. н. Кисельова О. І.)

 

3. Методичний підхід у професійному розвитку педагогів (доц., к. пед. н. Гарачук Т. В.)

 

4. Теорія і методика виховання (проф., д. пед. н. Ягоднікова В. В.)

 

5. Психологічні засади професійної самореалізації (доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.)

 

6. Культура спілкування англійською мовою (ст. викл., к. пед. н. Рищак Н. І.)

 

7. Інноваційні освітні технології (проф., д. пед. н. Ягоднікова В. В.)

 

8. Цифрові технології у науковій діяльності (ст. викл., к. філос. н. Колесова О. А.)

 

9. Актуальні проблеми освітнього менеджменту (проф., д. пед. н. Костенко Р. В.)