Вибіркові дисципліни

 

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1

Історія освіти та педагогічної думки

II

залік

к. іст. н. Кузнєцов В.О.

2

Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності

II

залік

ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.

3

Методичний підхід у професійному розвитку педагога

II

залік

ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.

4

Теорія і методика виховання

II

залік

проф., д. пед. н. Ягоднікова В. В.

5

Теорія і методика компетентнісного підходу в освіті

II

залік

ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.

6

Актуальні проблеми освітнього менеджменту

II

залік

проф., д. пед. н. Костенко Р. В.

7

Українська наукова мова

II

залік

проф., д. філол. н. Зелінська О.Ю.

8

Професійна етика викладача та науковця

III

залік

доц., к. пед. н. Кузнєцова Н.В.

9

Психологічні засади професійної самореалізації

III

залік

доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.

10

Освітні стратегії та розроблення педагогічних систем

III

залік

проф., д. пед. н. Кравчук О.В.

11

Комунікація в педагогічному дискурсі

III

залік

проф., д. філол. н. Зелінська О.Ю.

12

Освітні технології в зарубіжній педагогіці

III

залік

проф., д. пед. н. Кравчук О.В.

13

Цифрові технології у науковій діяльності

IV

залік

доц., к. філос. н. Цира О. В.

14

Апробація та публікація результатів наукового дослідження

IV

залік

ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.

15

Актуальні проблеми соціалізації й адаптації особистості

IV

залік

проф., д. пед. н. Букач М. М.

16

Сучасні проблеми спілкування в полікультурному середовищі (англійською мовою)

IV

залік

ст. викл., к. пед. н. Рищак Н. І.

17

Інноваційні освітні технології

IV

залік

проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В.

18

Освітні вимірювання

IV

залік

проф., д. пед. н. Аннєнкова І.П.

 

 

 

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1

Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності

II

залік

ст.викл., к. пед.н. Стрельбицька С. М.

2

Методичний підхід у професійному розвитку педагога

II

залік

доц., к. пед. н. Гарачук Т. В.

3

Теорія і методика виховання

II

залік

проф., д. пед. н. Ягоднікова В. В.

4

Теорія і методика компетентнісного підходу в освіті

II

залік

ст.викл., к. пед.н. Стрельбицька С. М.

5

Історія освіти та педагогічної думки

III

залік

к. іст. н. Кузнєцов В.О.

6

Професійна етика викладача та науковця

III

залік

доц., к. пед. н. Кузнєцова Н.В.

7

Психологічні засади професійної самореалізації

III

залік

доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.

8

Актуальні проблеми соціалізації й адаптації особистості

III

залік

проф., д. пед. н. Букач М. М.

9

Актуальні проблеми освітнього менеджменту

III

залік

проф., д. пед. н. Костенко Р. В.

10

Цифрові технології у науковій діяльності

IV

залік

доц., к. філос. н. Цира О. В.

11

Апробація та публікація результатів наукового дослідження

IV

залік

ст.викл., к. пед.н. Стрельбицька С. М.

12

Сучасні проблеми спілкування в полікультурному середовищі (англійською мовою)

IV

залік

ст. викл., к. пед. н. Рищак Н. І.

13

Інноваційні освітні технології

IV

залік

проф., д. пед. н. Ягоднікова В. В.

 

 

 

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1

Методичний підхід у професійному розвитку педагогів

ІІ

залік

доц., к. пед. н. Гарачук Т. В.

2

Психологічні засади професійної самореалізації

ІІ

залік

доц., к. психол. н. Кузнєцова О. В.

3

Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності

ІІ

залік

ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.

4

Теорія і методика виховання

ІІ

залік

проф., д. пед. н. Ягоднікова В. В.

5

Актуальні проблеми освітнього менеджменту

ІІІ

залік

проф., д. пед. н. Костенко Р. В.

6

Культура спілкування англійською мовою

ІІІ

залік

ст. викл., к. пед. н. Рищак Н. І.

7

Апробація та публікація результатів наукового дослідження

IV

залік

ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М.

8

Інноваційні освітні технології

IV

залік

проф., д. пед. н. Ягоднікова В. В.

9

Цифрові технології у науковій діяльності

IV

залік

доц., к. філос. н. Цира О. В.

10

Сучасні проблеми спілкування в полікультурному середовищі (англ. мова)

IV

залік

ст. викл., к. пед. н. Рищак Н. І.

 

 

 

 

 

п/п

Дисципліна

Семестр

Підсумковий контроль

Викладач

1

Соціалізація і адаптація людини

ІІ

залік

проф., д.пед.н. Букач М. М.

2

Теорія і методика компетентнісного підходу в освіті

ІІ

залік

доц., к.пед.н. Кисельова О. І.

3

Методичний підхід у професійному розвитку педагогів

ІІ

залік

доц., к.пед.н. Гарачук Т. В.

4

Теорія і методика виховання

ІІ

залік

проф., д.пед.н. Ягоднікова В. В.

5

Актуальні проблеми освітнього менеджменту

III

залік

проф., д.пед.н. Костенко Р. В.

6

Психологічні засади професійної самореалізації

ІІІ

залік

доц., к. психол.н. Кузнєцова О. В.

7

Культура спілкування англійською мовою

IV

залік

ст. викл., к.пед.н. Рищак Н. І.

8

Інноваційні освітні технології

IV

залік

проф., д.пед.н. Ягоднікова В. В.

9

Цифрові технології у науковій діяльності

IV

залік

ст. викл., к.філос.н. Колесова О. А.