Участь у Міжнародній конференції

  • Участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Оцінювання якості: підходи та інструменти ».

Організатори:

Міністерство освіти і науки України;

Національна академія педагогічних наук України;

Інститут вищої освіти, НАПН України;

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Спілка Ректорів вищих навчальних закладів України; Національний Еразмус+ офіс в Україні;

Британська Рада в Україні.

10 листопада 2021 р.