Розпочала роботу Наукова літня школа “Методологічна культура наукового зростання дослідника”

10 черв. 2024
10 червня на базі КЗВО “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради” розпочала роботу ІІ Наукова літня школа “Методологічна культура наукового зростання дослідника”.

Розпочала роботу Наукова літня школа “Методологічна культура наукового зростання дослідника”

 

10 червня на базі КЗВО “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради” розпочала роботу ІІ Наукова літня школа “Методологічна культура наукового зростання дослідника”.

Наукова літня школа має за мету сприяння розвитку у здобувачів  вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії та молодих науковців системи методологічних знань і вміння їх застосовувати в інноваційно-дослідницькій діяльності. Організатори заходу - кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, відділ освітньо-наукової підготовки та Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Академії.

Під час відкриття наукової літньої школи з вітальною промовою звернулася Л. К. Задорожна, ректор КЗВО “Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради”, кандидат філософських наук, котра наголосила, що даний захід є ще одним впевненим кроком на шляху розвитку освітньо-наукового простору Академії, та зауважила, що в умовах стрімкого розвитку педагогічної науки та освітніх технологій дуже важливо мати таку платформу для обговорення нових ідеї та підходів до здійснення наукових досліджень в галузі освіти і педагогіки.

В перший день роботи наукової літньої школи відбулася наукова студія, в межах якої науковцями Академії були розкриті актуальні для становлення методологічної культури дослідника питання: “Методологічна культура як чинник професійної готовності педагога-дослідника до  інноваційно-дослідницької діяльності” (Стрельбицька С. М., кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту), “Методологічні засади науково-педагогічного дослідження” (Ягоднікова В. В., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності), “Особливості методів науково-педагогічного дослідження” (Кузнєцова Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіка та освітнього менеджменту).

Окрім того, учасники наукової літньої школи взяли участь в науковій майстерні та разом із Вороновою С. В., кандидатом педагогічних наук, завідувачем науково-методичної лабораторії управлінської діяльності та забезпечення якості освіти, ст. викладачем кафедри філософії освіти, та Гриньовою М.В., головою наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Академії, здобувачем наукового ступеня доктор філософії, практично опрацювали можливості використання різних інформаційно-цифрових ресурсів у роботі з науковими джерелами.

Наукова літня школа об’єднала науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти та випускників і партнерів Академії, вмотивованих до саморозвитку та навчання навзаєм задля власного наукового зростання. Адже, як зазначила Ягоднікова В. В., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, позитивний поступ розвитку освіти в умовах невизначеності та різноаспектних викликів сьогодення не можливий без якісного наукового підґрунтя. Тож спільнодіємо заради наукового зростання!