ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

2 лип. 2024
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертаційного дослідження Солнцевої Олени Анатоліївни за темою: «Виховання соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Кваліфікаційна робота виконана під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» Ягоднікової Вікторії Вікторівни.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 

2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертаційного дослідження Солнцевої Олени Анатоліївни за темою: «Виховання соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Кваліфікаційна робота виконана під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» Ягоднікової Вікторії Вікторівни.

Захист дисертаційного дослідження було проведено на засіданні Разової спеціалізованої вченої ради у такому складі: Голова ради – Букач Микола Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; офіційні опоненти: Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України; Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Пріма Дмитро Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки; рецензент: Стрельбицька Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Відповідальний секретар Разової спеціалізованої вченої ради – Балашенко Інна Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Захист відбувся у дистанційному форматі на платформі Zoom з одночасною трансляцією на YouTube каналі.

У ході засідання члени Разової спеціалізованої вченої ради відзначили актуальність теми дослідження, належний теоретико-методологічний рівень, аргументованість і вірогідність отриманих результатів, висновків, методичних рекомендацій, відповідний рівень наукової новизни, теоретичне і практичне значення, високу культуру узагальнення дослідницьких матеріалів та оформлення рукопису дисертації здобувачки. У виступах та у проєкті рішення засідання було зазначено, що дисертаційна робота Солнцевої Олени Анатоліївни «Виховання соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі» в даній роботі були виокремлені умови соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі, а тому робота є завершеним, самостійним дослідженням, яке має наукову новизну, теоретичне і практичне значення для педагогічної науки й практики. Дисертаційна робота Солнцевої Олени Анатоліївни містить нові, раніше не захищені положення, теоретичні та емпіричні результати дослідження, спрямовані на успішне розв’язання запланованих завдань.

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів Разової спеціалізованої вченої ради, які одноголосно підтримали рішення про присудження Солнцевої О. А. наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Захист дисертації у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся на високому рівні, що є результатом командної роботи усіх причетних!