Супервізія в Новій українській школі

  

 

 

 

 

 

Процес впровадження інновацій в педагогічній діяльності потребує широкого застосування практик професійної підтримки та допомоги. Однією з технологій такої роботи є супервізія, що розглядається як інструмент покращення якості освіти та стандартів діяльності фахівця або закладу освіти.

Метою проведення супервізії є психолого-педагогічний та методичний супровід педагогічних працівників закладів освіти, спрямований на їх професійний та особистісний розвиток, подолання ними власних професійних труднощів і удосконалення професійних компетентностей відповідно до завдань Концепції «Нова українська школа».

 

Основні завдання проведення супервізії

- консультування педагогічних працівників з актуальних питань щодо впровадження Концепції «Нова українська школа», реалізації освітніх програм і навчальних планів, організації безпечного та інклюзивного освітнього середовища, впровадження сучасних методик і технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій;

- зміцнення позитивної самооцінки і професійної самоідентифікації педагогічного працівника, зменшення рівня професійного стресу та запобігання емоційному вигорянню;

- розвиток життєстійкості, психоемоційна підтримка педагогічних працівників у подоланні складних обставин, стимулювання до особистісного зростання;

- сприяння налагодженню партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу задля реалізації завдань НУШ, побудови демократичної моделі управління закладом освіти;

- розвиток культури і практики створення та діяльності професійних спільнот;

- коригування процесу професійного розвитку педагогічних працівників, стратегії та організації методичної роботи, науково-методичної підтримки та роботи з персоналом у закладах освіти;

- здійснення індивідуального супроводу педагогічних працівників, що спрямований на розвиток їх професійних компетентностей, спонукає до процесу самоосвіти і самовдосконалення.

 

Центр супервізії та наставництва

Одеська академія неперервної освіти системно здійснює підтримку розвитку супервізії у закладах освіти як складової впровадження Концепції «Нова українська школа». З 2018 року відбувається підготовка регіональних педагогів-супервізорів, здійснюється діяльність з професійного розвитку таких фахівців, проводиться інформаційна робота щодо популяризації супервізії як практики професійного консультування. З 2021 року в Академії працює Центр супервізії та наставництва з метою впровадження й науково-методичного супроводу супервізії та наставництва в закладах освіти та інших організаціях і установах, котрі здійснюють освітню, інноваційну, методичну, наукову діяльність.

Основними завданнями діяльності Центру є:

  • здійснення супервізії та наставництва у закладах освіти та інших організаціях і установах, котрі реалізують освітню, інноваційну, методичну, наукову діяльність;
  • консультативна допомога у питанні організації і проведення супервізії та наставництва як процесу професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти.
  • підготовка та професійний розвиток педагогів-супервізорів, проведення супервізії для регіональних педагогів-супервізорів.
  • науково-методичне забезпечення супервізії та наставництва як процесу професійної підтримки педагога; апробація, впровадження, поширення, популяризація різних видів, форм, методів, технологій і технік супервізії та наставництва.
  • інформаційна підтримка проведення супервізії та здійснення наставництва у закладах освіти.

 

 

 

-Нормативне забезпечення

 

-Навчання педагогів-супервізорів

 

-Список регіональних педагогів-супервізорів

 

 

-Центр супервізії та наставництва